Skip to content Skip to footer
o nas

Jesteśmy ekspertami w zakresie restrukturyzacji finansów przedsiębiorstw

Nie chcemy być tylko doradcami a partnerami rozumiejącymi realne procesy biznesowe.

Członkowie naszego zespołu byli lub nadal są bezpośrednio zaangażowani w prowadzenie oraz zarządzenie największymi w historii polskiej gospodarki procesami restrukturyzacji, w tym podmiotu notowanego w ramach indeksu WIG20.

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji: pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym obligacji oraz linii kredytowych i gwarancyjnych, emisji akcji od przygotowania procesu od strony formalno-prawnej do pozyskania inwestorów, procesów rating’owych oraz badaniach due dilligence i wycenie przedsiębiorstw.

Wsparcie

Poza zaangażowaniem w szczególnie złożone procesy restrukturyzacji i upadłości, wspieraliśmy z sukcesem liczną grupę małych i średnich przedsiębiorstw, którym udało się osiągnąć stawiane również nam cele, takie jak restrukturyzacja zadłużenia oraz uniknięcie upadłości.

Branże

Znamy realia funkcjonowania szerokiego spektrum branż, w tym budowlanej, inżynierskiej, dóbr użytkowych czy też IT.

Innowacyjność

Nie boimy się sięgać po innowacyjne, nieszablonowe rozwiązania w tym wcześniej nie spotykane w ramach polskiej praktyki restrukturyzacji i upadłości.

Rozwiązania

Potrafimy wyjaśnić złożone aspekty dotyczące zakresu naszych usług, tak by wspólnie wybrać rozwiązanie możliwe optymalne dla sytuacji danego przedsiębiorcy lub osoby fizycznej.

Postępowania w toku

nasz zespół

Poznaj nas lepiej

Jesteśmy zgranym i uzupełniającym się zespołem, co pozwala nam oferować szerokie spektrum usług przy zachowaniu ich możliwe najwyższej jakości.

Kinga Banaszak-Filipiak

Partner Zarządzający

Mariusz Treściński

Doradca Restrukturyzacyjny
Członkowie naszego Zespołu świadczyli usługi na rzecz

Doświadczenie Członków Zespołu

Proces upadłości układowej zakończony zawarciem układu i restrukturyzacją długu na poziomie 3,2 mld zł (układ oparty w części na emisji akcji i obligacji, w który zaangażowane były niemal wszystkie instytucje finansowe w Polsce) a następnie postępowanie sanacyjne zgodnie z ustawą Prawo Restrukturyzacyjne;

PBG S.A.

Proces upadłości układowej (spółka notowana na GPW, blisko 200 mln – restrukturyzowanych wierzytelności)

ABM Solid S.A. 

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w trybie ustawy o skutkach COVID – 19 (wartość wierzytelności ponad 20 mln zł; stwierdzone zawarcie układu  – luty 2021, w tym przygotowanie propozycji układowych, planu restrukturyzacyjnego).

RAFAKO Engineering Sp z o.o.

W upadłości – doradztwo m.in. przy sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach tzw. „pre-pack” – wartość transakcji 50 mln zł.

Europoles sp. z o.o

Doradztwo restrukturyzacyjne dla akcjonariusza

HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.

Postępowanie upadłości układowej zakończone zawarciem układu i restrukturyzacją długu na poziomie blisko 50 mln zł, kompleksowe wsparcie procesu

EGBP Management Sp. z o.o. 

 Upadłość układowa zakończone układem i restrukturyzacją na poziomie ok. 400 mln zł, kompleksowe wsparcie procesu

INFRA S.A.

Postępowanie układowe (zgodnie z PR), doradztwo dla Zarządu Spółki

Krak-Chem Sp. z .o.o. 

Postępowanie układowe (zgodnie z PR) – przygotowanie planu restrukturyzacyjnego

Prefabet-Białe Błota S.A.

Przyspieszone postępowanie układowe (zgodnie z PR)

P.R.I. KAN-BUD Sp. z o.o.

Doradztwo restrukturyzacyjne dla akcjonariusza.

ATLANTIC S.A.

Postępowanie upadłości układowej zakończone zawarciem układu i restrukturyzacją długu na poziomie ok. 100 mln zł, kompleksowe wsparcie procesu.

PBG Avatia Sp. z o.o.

Doradztwo restrukturyzacyjne dla udziałowca.

GoClever Sp. z p.o.

Zarządzanie procesem upadłości.

Go Sport Polska Sp.  z o.o.