Skip to content Skip to footer

Implementacja dyrektywy „drugiej szansy” – projekt UC120

Obowiązujące od początku 2016 roku Prawo Restrukturyzacyjne, pozwoliło licznym przedsiębiorcą uniknąć możliwie czarnego dla nich scenariusza, jakim niewątpliwie pozostaje ogłoszenie upadłości, wiążące się z zakończeniem działalności firmy, co przekłada się także znacznie na pogorszeniem sytuacji jej kontrahentów oraz pracowników. Dlatego też idea umożliwienia restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy mogącego po wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych, a w szczególnie trudnej…

Read More

Outsourcing CFO – czym jest i dla Kogo jest skierowany

Outsourcing CFO – czym jest i dla Kogo jest skierowany ? Coraz więcej firm, w tym mikro, małe i średnie, decyduje się na usługę outsourcingu CFO, która daje im możliwość skorzystania z profesjonalnych usług finansowych bez konieczności zatrudniania na stałe dyrektora finansowego. Usługa Outsourcing CFO pozwala na skuteczne wykorzystanie eksperckiej wiedzy i doświadczenia w zakresie…

Read More

Upadłość w grupie – uprawnienie spółki dominującej do założenia wniosku wobec spółki zależnej

Upadłość w grupie – uprawnienie spółki dominującej do założenia wniosku o ogłoszenie upadłości wobec spółki zależnej Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 roku, wprowadziła nową klauzulę generalną właściwą grupie spółek – interes grupy spółek. Wskazuje ona, iż spółki tworzące grupę powinny kierować się nim, o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli…

Read More