Skip to content Skip to footer
usługi

Budowanie dobrych kontaktów ze środowiskiem inwestorów

Sprawne prowadzenie relacji inwestorskich,zapewnienie ciągłego przepływu informacji pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami oraz innymi istotnymi interesariuszami, wpływa na systematyczne kreowanie wyceny spółki, budowanie optymalnej struktury akcjonariatu i w konsekwencji kreowanie wyższej wartości dla akcjonariuszy.

W odpowiedzi na te potrzeby KFMT oferuje usługę zewnętrznych relacji inwestorskich, która polega na wsparciu naszych klientów w zakresie obejmującym przede wszystkim:

zewnętrzne relacje inwestorskie-kfmt
kfmt-usługi

Realizując wskazane usługi, jesteśmy świadomi, że profesjonalnie prowadzone relacje z inwestorami mogą w znaczący sposób zwiększyć wartość prowadzonego biznesu i pośrednio zmniejszyć również koszt jego kapitału. Warunkiem do tego pozostaje jednak prowadzenie stałej, transparentnej i opartej na zaufaniu komunikacji.