Skip to content Skip to footer
zespół

Jesteśmy zgranym i uzupełniającym się zespołem

Pozwala nam to oferować szerokie spektrum usług przy zachowaniu ich możliwe najwyższej jakości.

ponad 0
lat doświadczenia
kfmt-bizpark
kfmt-o-nas

Kinga Banaszak-Filipiak

Partner Zarządzający

Kinga studiowała na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jednocześnie kończąc Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła także studia Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane we współpracy z Aalto University School of Economics oraz studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Controllingu.

Kinga studiowała na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jednocześnie kończąc Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła także studia Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane we współpracy z Aalto University School of Economics oraz studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Controllingu.
Kinga studiowała na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jednocześnie kończąc Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła także studia Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane we współpracy z Aalto University School of Economics oraz studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Controllingu.

Kinga studiowała na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jednocześnie kończąc Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła także studia Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane we współpracy z Aalto University School of Economics oraz studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Controllingu.

Mariusz Treściński

Doradca Restrukturyzacyjny

Mariusz ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno na stanowiskach referenta ds. ekonomicznych oraz specjalisty ds. finansowych obejmowanych w wiodącej na rynku polskim spółce działającej w sektorze budowalnym.


Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1820, uprawniająca go do pełnienia funkcji syndyka oraz nadzorcy i zarządcy w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

W ramach zainteresowań zawodowych Mariusz skupia szczególną uwagę na: rynkach finansowych, procesie pozyskiwania finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, doradztwie w zakresie warunków współpracy z instytucjami finansowymi, wsparciu procesu restrukturyzacji zobowiązań oraz negocjacjach warunków handlowych kontraktów.

Dotychczas uczestniczył między innymi w zakończonych powodzeniem projektach pozyskania wielomilionowych linii kredytowo – gwarancyjnych oraz zabezpieczeń finansowych.