Skip to content Skip to footer
usługi

Postępowania upadłościowe wszczynane wobec Przedsiębiorców

Jeżeli w wyniku nieprzewidywanych zdarzeń przedsiębiorstwo jest zagrożone lub trwale utraciło płynność finansową, nie jest w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań, a wszelkie inne możliwości poprawy sytuacji finansowej zostały już wyczerpane jedynym racjonalnym rozwiązaniem pozostaje w szczególnie trudnych sytuacjach złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność jaka ciąży na zarządzie niewypłacalnego przedsiębiorstwa jest to działanie ostateczne, jednak w określonych sytuacjach niezbędne i pożądane.

Korzystając z naszego doświadczenia oraz stale rozwijanych kompetencji, możemy zaoferować:

sadowe-postepowania-upadlosciowe-kfmt
kfmt-usługi
kfmt-sadowe postepowanie upadlosciowe poznan(1)
Upadłość Konsumencka: Przewidziana Prawem Upadłościowym instytucja upadłości konsumenckiej, ma w swoim założeniu oddłużyć niewypłacalnego konsumenta, to jest osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłości konsumenckiej z uwagi na swoją specyfikę i osobę której ono dotyczy, może się wiązać z licznymi pytaniami oraz emocjami zarówno na etapie decyzji o jego wszczęciu, w trakcie przygotowania wniosku o jego otwarcie, a także w jego toku.   Skuteczne jego przeprowadzenie pozwala jednak na rozpoczęcie nowego – w wymiarze ekonomicznym – życia, bez nieustających egzekucji komorniczych czy wizyt windykatorów. Doświadczenie i wiedza członków naszego zespołu może pomóc w przeprowadzeniu Dłużnika zarówno przez okres analizy sytuacji i opracowania wniosku o ogłoszenie upadłości jak i w trakcie już otwartego postępowania upadłościowego. Dlatego też w ramach tej części naszych usług możemy zaoferować:

Upadłość wobec byłych Przedsiębiorców:

Mimo, że upadłość konsumencka dedykowana jest osobą fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to często dotyczy byłych przedsiębiorców i zobowiązań powstałych jeszcze w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Także Prawo Upadłościowe wprost dopuszcza możliwość ogłoszenie upadłości wobec osoby, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Takie postępowania łączce cechy postępowań upadłościowych wobec przedsiębiorców oraz osób fizycznych, także nie są nam obce, dlatego możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w ich zakresie, niezależnie czy byłyby one prowadzone na zasadach właściwych dla upadłości konsumenckiej, czy też z uwagi na swoją złożoność, w tym objętą kwotę zobowiązań, na tak zwanych zasadach ogólnych.

Zagadnienia związane z postępowaniami o ogłoszenie upadłości oraz jej przebiegiem, są nam znane zarówno z perspektywy Dłużników którym doradzaliśmy, Wierzycieli dążących do odzyskania swoich wierzytelności, jak i organów w nich występujących to jest Syndyków oraz Tymczasowych Nadzorców Sądowych. Obecność w naszym zespole licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, uprawnionego także do pełnienia w szczególności tych funkcji, pozwala nam na zaoferowanie niewpłacanym Przedsiębiorcom oraz Osobom Fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej kompleksowego wsparcia.