Skip to content Skip to footer

Outsourcing CFO – czym jest i dla Kogo jest skierowany ?

Coraz więcej firm, w tym mikro, małe i średnie, decyduje się na usługę outsourcingu CFO, która daje im możliwość skorzystania z profesjonalnych usług finansowych bez konieczności zatrudniania na stałe dyrektora finansowego.

Usługa Outsourcing CFO pozwala na skuteczne wykorzystanie eksperckiej wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania finansami, a także daje firmie dostęp do specjalistycznych narzędzi i technologii, których wdrożenie mogłoby się wiązać dla rozwijających firm z znacznymi kosztami oraz niezbędnym do tego nakładem czasu. Dzięki outsourcingowi zarządzania finansami, firma może skorzystać z większej elastyczności i zaangażowania w zarządzanie finansami. Zewnętrzny dyrektor finansowy, może zostać zaangażowany do wsparcia biznesu przy tworzeniu i wdrażaniu strategii finansowych, tworzeniu i wdrażaniu budżetu, analizowaniu finansów, a także wdrażaniu systemów informatycznych do zarządzania finansami.

Podstawy zakres świadczonych usług przez zewnętrznego dyrektora finansowego obejmuje:

 • zrządzanie płynnością w ujęciu krótko i średnio terminowym, w tym:
  1) planowanie bieżących przepływów pieniężnych, w tym dla planowanych inwestycji
  2) negocjacje warunków umów – terminy płatności, sposoby zabezpieczenia płatności
  3) zapewnienie finansowania planowanych inwestycji rzeczowych i kapitałowych
  4) negocjacje z dłużnikami w celu maksymalizacji zakładanego odzysku
 • restrukturyzacja i zmiana struktury kapitałów firmy
 • kontrola kosztów – budżetowanie, analiza odchyleń
 • utrzymanie realizacji z bankami i instytucjami finansowymi
 • ocena i sporządzanie szacunków finansowych dla planowanych inwestycji
 • rozwój docelowych własnych kompetencji firmy w zakresie zarządzanie finansami

KFMT, korzystając z doświadczenia i znajomości specyfiki działalności w różnych segmentach rynku, świadczy usługę zewnętrznego dyrektora finansowego, popartą także szeroką znajomością otoczenia biznesowego  w tym banków oraz innych instytucji finansowych.

https://kfmt.pl/usluga-zewnetrznego-dyrektora-finansowego/