Skip to content Skip to footer

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo, 

Nadzorca układu JANASZEK ELECTRIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji zawiadamia, iż rozpoczęło się głosowanie nad układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu). Sygnatura Postępowania: WA1M/GRz-nu/29/2024.

Tym samym Nadzorca Układu przedstawia:
1) zawiadomienie o głosowaniu wraz z instrukcją założenia konta w KRZ 
2) propozycje układowezałącznik 1załącznik 2 
3) wzory kart do głosowania dla poszczególnych grup
4) opinię o możliwości wykonania układu
5) plan restrukturyzacyjny
6) test prywatnego wierzyciela
7) pełnomocnictwo do oddania głosu w systemie KRZ

W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa do oddaniu głosu przez wskazanego pełnomocnika, uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej, niepodpisanej karty do głosowania wraz z oryginałem pełnomocnictwa na adres:

r.pr. Artur Zawadowski 
Loewen Kaczmarek Zawadowski spółka komandytowa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 38 piętro
00 – 613 Warszawa