Skip to content Skip to footer

Status: w toku 

Tryb postępowania: Postępowanie o zatwierdzenie układu  

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura: PO1P/GRz-nu/391/2023

Szanowni Państwo,

Nadzorca układu OPAL HOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji zawiadamia, iż rozpoczęło się głosowanie nad układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu).
Tym samym Nadzorca Układu przedstawia:
1) zawiadomienie o głosowaniu wraz z instrukcją założenia konta w KRZ oraz instrukcją oddania głosu;
2) propozycje układowe;
3) wzory kart do głosowania dla poszczególnych grup;
4) opinię o możliwości wykonania układu;
5) plan restrukturyzacyjny;
6) test prywatnego wierzyciela;
7) pełnomocnictwo do oddania głosu w systemie KRZ.

W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa do oddaniu głosu przez wskazanego pełnomocnika, uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej, niepodpisanej karty do głosowania wraz z oryginałem pełnomocnictwa na adres:

r.pr. Konrad Syryca
Połomski & Kłobuchowski
Radcowska Spółka Partnerska
ul. Kwiatowa 3/10
61 – 881 Poznań