Skip to content Skip to footer

Status: w toku

Tryb postępowania: Postępowanie o zatwierdzenie układu  

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura: PO1P/GRz-nu/259/2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że wobec spółki Opal House Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, KRS: 0000724207, wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. PO1P/GRz-nu/259/2023. W dniu 17 sierpnia 2023 roku ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu wspólnie z Dłużnikiem wyznaczył dzień układowy na 16 sierpnia 2023 roku.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni doradca restrukturyzacyjny Mariusz Treściński (nr licencji: 1820). Dotychczasowy Zarząd spółki Opal House Sp. z o.o. nie został pozbawiony prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą PO1P/GRz-nu/259/2023. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze Nadzorcy układu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro Nadzorcy Układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00, pod adresem: ul. ks. Stanisława Kozierowskiego 4, lok. 103, 60-185 Skórzewo.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu wskazuje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli: ul. ks. Stanisława Kozierowskiego 4, lok. 103, 60-185 Skórzewo, adres poczty elektronicznej: mariusz.trescinski@kfmt.pl.pl,  bezpośredni numer telefonu Nadzorcy Układu: 791 499 682.